Coronabeleid

Update 6-10-2020oranje tekst

Seizoen 2020-2021 is begonnen. Door Covid-19 zal dit seizoen anders zijn dan andere seizoenen. Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat we kunnen blijven volleyballen. Wij vragen alle spelers en toeschouwers zich te houden aan onderstaand beleid, zodat wij een veilige sportomgeving kunnen waarborgen. 

Het beleid in het kort:

 • Hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Draag een mondkapje als je niet aan het sporten bent
 • Blijf thuis bij klachten
 • Registreer je aanwezigheid
 • Maak schoon
 • Thuis omkleden en douchen
 • Blijf je gezond verstand gebruiken

Update 6-10-2020

Mondkapjesplicht:

Vanaf 12 oktober is het dragen van mondkapjes in alle accommodaties van Sportfondsen Leiderdorp verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Deze verplichting geldt vanaf moment van binnenkomst tot aan het moment van sporten in elke ruimte voor elke bezoeker. 

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het volleybal hier het beste mee om kunnen gaan, is hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Coronawacht:

 • Lees verderop op deze pagina de taken van de coronawacht.
 • Alle aanvoerders ontvangen een draaiboek voor de avond waarop hun team corona wacht moet zijn met een duidelijke omschrijven wat door wie en waneer moet gebeuren.
 • Bij vragen over dit document kun je terecht bij Ben.

Update 1-10-2020

Het is belangrijk dat groepen elkaar niet kruisen in het gebouw en het aantal mensen tot een minimum beperkt blijft. Hiervoor zijn de volgende regels opgesteld:

De toegang tot de wedstrijden:

Op vrijdagavond mag men niet eerder dan 19.00 uur naar binnen op voorwaarde dat de hal is verlaten door de eerdere huurder (basketbal). De coronawacht houdt toezicht dat er buiten gewacht wordt.

Voor de vervolgwedstrijden (vrijdag 21.00 uur en zaterdag overdag) geldt dat de teams zich buiten melden bij de coronawacht en pas naar binnen mogen als het veld vrij is en de teams die gespeeld hebben het gebouw hebben verlaten. De coronawacht geeft dan toestemming om het gebouw te betreden.

Toeschouwers zijn niet welkom bij de wedstrijden.

De toegang tot de trainingen:

De trainingsgroepen dienen op de eindtijd het gebouw verlaten te hebben. Dus train je tot 21.00 uur dan moet het team om 21.00 uur het gebouw verlaten hebben en dient dus eerder dan 21.00 uur te stoppen met de training.

De volgende groep zal buiten dienen te wachten tot de vorige groep het gebouw heeft verlaten. 

Het is van het grootste belang dat iedereen dit volgt om te voorkomen dat groepen elkaar kruisen in het gebouw/ kleedkamers en hal.

Speciaal voor jeugd: geen toeschouwers bij de wedstrijden en trainingen echter een uitzondering voor het uitspelende team dat Leython bezoekt, daar mogen de rijdende ouders meekijken. Maximaal 3 personen plus nog een coach. Voor uitspelende Leython teams gelden de regels van de te bezoeken vereniging. Check de website van die vereniging vooraf.

Naast al zijn andere taken binnen de vereniging is Ben Bemelmans nu ook de Corona coördinator. Voor vragen kun je altijd bij hem terecht.

De horeca is gesloten.

Onder aan deze pagina vind je het protocol van Sportfondsen en het NOCNSF. Lees deze vooral ook door. 

Aankomst en vertrek sporthal

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.
 • Kom zo veel mogelijk alleen en op de fiets naar de training, dit geldt ook voor de jeugdleden.
 • Kom in je sportkleding naar de sporthal toe en ga ook weer in je sportkleding naar huis. Kleedruimtes mogen alleen gebruikt worden voor een schoenenwissel. Geen omkleden of douchen dus.
 • Je mag geen kleding of schoeisel achterlaten in de kleedkamer. Stop alles in je tas en neem het mee de zaal in. 
 • Iedereen dient zijn handen te ontsmetten voor het betreden van de sporthal. Pompjes met desinfectiemiddel zijn aanwezig bij de ingang. 
 • Na de training niet blijven hangen in de sporthal, maar de zaal meteen verlaten.

Gezondheidscheck

 • Iedereen dient te voldoen aan de gezondheidscheck. De trainer vraagt vooraf of iedereen gezond is.
 • Volg de richtlijnen van het RIVM
 • Heb je klachten? Blijf thuis!

Afstand houden

 • Tijdens de sportactiviteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Maar wij adviseren om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden tijdens de trainingen.
 • Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 
 • Er is geen voorgeschreven maximale groepsomvang voor de doelgroep activiteiten, het handhaven van de 1,5 meter na de activiteit is hierin leidend. 

Douche- en toiletgebruik 

 • Iedereen wordt verzocht om voorafgaand aan hun bezoek aan de sporthal thuis naar het toilet te gaan. 
 • Toiletbezoek: doorspoelen met gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is.
 • Het gebruik van de toiletten in kleedruimten is niet mogelijk indien algemene toiletgroepen aanwezig zijn bij de locatie.
 • Het gebruik van douches is niet toegestaan. 

Schoonmaak en hygiëne (desinfectie)

 • Alle contactoppervlakten zoals deurklinken dienen schoongemaakt te worden door de eerst aanwezige teams in de zaal.
 • Gebruik je toch het toilet: deurklink en wc-bril schoonmaken. Desinfectiedoekjes zijn aanwezig.
 • Na gebruik van een veld dient het team de palen schoon te maken. 
 • Ballen uit je eigen ballentas dienen door het team zelf thuis schoongemaakt te worden na gebruik. 
 • Ballen uit de kast dienen meteen na gebruik schoongemaakt te worden. Een desinfectiespray en doekjes zullen aanwezig zijn in de ballenkast.

Coronawacht

 • Er dient altijd een coronawacht aanwezig te zijn in de zaal.
 • Op trainingsavonden zullen dit trainers zijn. 
 • Op wedstrijdavonden is het de verantwoordelijkheid van de zaalwacht om twee coronawachten te regelen. Dit wordt tegelijk ingedeeld met alle tel- en fluitbeurten. 
 • Een coronawacht staat bij de ingang en registreert alle bezoekers in het voorbestemde notitieboek dat bewaard wordt bij de iPads. Hij/zij voert de gezondheidscheck uit en wijst bezoekers op het desinfectiemiddel. Spelers worden niet geregistreerd, die zijn via DWF bekend.
 • Duidelijk zichtbaar als wacht. De wacht moet een hesje aan. Dat kan het gele/oranje hesje uit de auto zijn. Indien men geen hesje heeft dan ligt in de kast een hesje. Wel schoonmaken na afloop!
 • De coronawacht dient de aanvoerders te vragen naar het getekende formulier Gezondheidscheck en wijst hen op het dragen van een mondkapje.
 • De wacht dient de teams te placeren: de teams duidelijk naar de velden of ruimtes verwijzen.
 • Na de wedstrijden of de training dienen de teams direct de hal en het gebouw te verlaten.
 • Tijdens wedstrijden deuren dicht, toeschouwers worden niet toegelaten.
 • De wacht ziet toe op de 1,5 meter regel en spreekt de mensen/ aanvoerders/ coaches aan.
 • Op vrijdagavond aanwezig zijn om 18.45 uur om de toegang te bewaken. 
 • Op zaterdag een 15 minuten eerder aanwezig zijn dan de teams.
 • Alle aanvoerders ontvangen een draaiboek voor de avond waarop hun team corona wacht moet zijn met een duidelijke omschrijven wat door wie en waneer moet gebeuren.
 • Bij vragen over dit document kun je terecht bij Ben.

Wedstrijden

 • Op vrijdagavond mag men niet eerder dan 19.00 uur naar binnen op voorwaarde dat de hal is verlaten door de eerdere huurder (basketbal). De coronawacht houdt toezicht dat er buiten gewacht wordt.
 • Tegenstanders mogen via de schoolingang/halletje/kleedkamer de zaal in.
 • Na afloop van de wedstrijd dienen alle teams zo snel mogelijk de sporthal te verlaten.
 • Leython DC en scheidsrechters/tellers via zij-ingang naar de zaal. Omkleden in zaal/tribune bij eigen veld.
 • Tijdens wedstrijden dienen alle wisselspelers 1,5 meter afstand te houden van elkaar. 
 • Samen rijden naar wedstrijden mag, maar wordt afgeraden en is op eigen risico. 
 • Voor jeugdteams geldt dat samen rijden i.v.m. beperkte aantal toeschouwers in sporthallen wel mag, ga met zo min mogelijk ouders en laat het eigen kind voorin zitten. 
 • Uitspelende teams dienen altijd het coronabeleid van de te bezoeken vereniging te lezen en zich aan hun afspraken te houden.

Toeschouwers

 • Toeschouwers zijn niet welkom, behalve ouders die rijden voor de jeugdteams. Daarvan mogen de rijdende ouders meekijken. Maximaal 3 personen plus nog een coach.

Gebruik Horeca

De horeca is gesloten.

Wat te doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron-  en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheid goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. 

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende persoon is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. (Bron NOCNSF.nl, FAQ)

Kortom, houd je aan de regels, neem je eigen verantwoordelijkheid en wees niet bang om anderen aan te spreken als zij zich niet aan de regels houden. Voel jij je onveilig of wil je iets kwijt? Dan kun je altijd bij je eigen trainer, het bestuur of de vertrouwenspersoon terecht. Wij wensen iedereen een veilig, gezond en gezellig seizoen toe!