Coronabeleid

Update 24-9-2020blauwe tekst

Seizoen 2020-2021 is begonnen. Door Covid-19 zal dit seizoen anders zijn dan andere seizoenen. Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat we kunnen blijven volleyballen. Wij vragen alle spelers en toeschouwers zich te houden aan onderstaand beleid, zodat wij een veilige sportomgeving kunnen waarborgen. 

Het beleid in het kort:

 • Hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Blijf thuis bij klachten
 • Registreer je aanwezigheid
 • Maak schoon
 • Thuis omkleden en douchen
 • Blijf je gezond verstand gebruiken

Update 24-9-2020:

 • toeschouwers van bezoekende teams zijn niet welkom, behalve ouders die rijden voor de jeugdteams.
 • op vrijdagavond zijn bezoekende teams een half uur voor aanvang van de wedstrijd omgekleed welkom, niet eerder.
 • op vrijdagavond: voor alle teams die de vroege wedstrijden om 19:30 uur spelen geldt in de kantine: een drankje na afloop, maar naar huis voordat de teams die de late wedstrijden spelen klaar zijn (rond 22:45 uur) en in de kantine komen. 

Onder aan deze pagina vind je het protocol van Sportfondsen en het NOCNSF. Lees deze vooral ook door. 

Trainingen

Vanaf 21 september hanteren we de volgende procedure voor het wisselen van de trainingsgroepen: De sporthallen zijn groot genoeg om voldoende afstand te houden. De gewone trainingstijden gaan weer gelden en de volgende trainingsgroep mag enkele minuten voor het einde van de vorige groep de zaal in. Blijf aan de kant en op 1,5 meter van elkaar. Voorkom hierbij dat er een wissel plaats vindt in de kleedkamers of de gangen. Mocht je te laat aankomen voor je eigen training, wacht dan tot de vorige groepen uit de kleedkamers en gangen zijn.

Aankomst en vertrek sporthal

 • Een dringend verzoek om niet meer dan 5 minuten voor aanvang van jouw training aanwezig te zijn in de zaal. Blijf niet in de horeca wachten. Wil je vooraf of achteraf in de horeca iets nuttigen, dan moet je je registreren middels een QR code.
 • Kom zo veel mogelijk alleen en op de fiets naar de training, dit geldt ook voor de jeugdleden. Ouders kunnen in de horeca wachten als ze zich registreren middels de QR-code bij de ingang
 • In de sporthal Hoftuyn mogen ouders in de hal aan de zijkant wachten op 1,5 meter afstand van elkaar
 • Kom in je sportkleding naar de sporthal toe en ga ook weer in je sportkleding naar huis. Kleedruimtes mogen alleen gebruikt worden voor een schoenenwissel. Geen omkleden of douchen dus.
 • Je mag geen kleding of schoeisel achterlaten in de kleedkamer. Stop alles in je tas en neem het mee de zaal in. 
 • Iedereen dient zijn handen te ontsmetten voor het betreden van de sporthal. Pompjes met desinfectiemiddel zijn aanwezig bij de ingang. 
 • Na de training niet blijven hangen in de sporthal, maar de zaal meteen verlaten.

Gezondheidscheck

 • Iedereen dient te voldoen aan de gezondheidscheck. De trainer vraagt vooraf of iedereen gezond is.
 • Volg de richtlijnen van het RIVM
 • Heb je klachten? Blijf thuis!

Afstand houden

 • Tijdens de sportactiviteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Maar wij adviseren om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden tijdens de trainingen.
 • Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 
 • Er is geen voorgeschreven maximale groepsomvang voor de doelgroep activiteiten, het handhaven van de 1,5 meter na de activiteit is hierin leidend. 
 • Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen maximaal 100 mensen tegelijk aanwezig zijn in de sporthal. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 

Douche- en toiletgebruik 

 • Iedereen wordt verzocht om voorafgaand aan hun bezoek aan de sporthal thuis naar het toilet te gaan. 
 • Toiletbezoek: doorspoelen met gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is.
 • Het gebruik van de toiletten in kleedruimten is niet mogelijk indien algemene toiletgroepen aanwezig zijn bij de locatie.
 • Het gebruik van douches is niet toegestaan. 

Schoonmaak en hygiëne (desinfectie)

 • Alle contactoppervlakten zoals deurklinken dienen schoongemaakt te worden door de eerst aanwezige teams in de zaal.
 • Gebruik je toch het toilet: deurklink en wc-bril schoonmaken. Desinfectiedoekjes zijn aanwezig.
 • Na gebruik van een veld dient het team de palen schoon te maken. 
 • Ballen uit je eigen ballentas dienen door het team zelf thuis schoongemaakt te worden na gebruik. 
 • Ballen uit de kast dienen meteen na gebruik schoongemaakt te worden. Een desinfectiespray en doekjes zullen aanwezig zijn in de ballenkast.

Coronawacht

 • Er dient altijd een coronawacht aanwezig te zijn in de zaal.
 • Op trainingsavonden zullen dit trainers zijn. 
 • Op wedstrijdavonden is het de verantwoordelijkheid van de zaalwacht om twee coronawachten te regelen. Dit wordt tegelijk ingedeeld met alle tel- en fluitbeurten. 
 • Een coronawacht staat bij de ingang en registreert alle bezoekers in het voorbestemde notitieboek dat bewaard wordt bij de iPads. Hij/zij voert de gezondheidscheck uit en wijst bezoekers op het desinfectiemiddel. Spelers worden niet geregistreerd, die zijn via DWF bekend.
 • De andere coronawacht is aanwezig in de zaal en houdt in de gaten of iedereen zich houdt aan de afspraken. 

Wedstrijden

 • Tijdens wedstrijden dienen alle wisselspelers 1,5 meter afstand te houden van elkaar. 
 • Samen rijden naar wedstrijden mag, maar wordt afgeraden en is op eigen risico. 
 • Voor jeugdteams geldt dat samen rijden i.v.m. beperkte aantal toeschouwers in sporthallen wel mag, ga met zo min mogelijk ouders en laat het eigen kind voorin zitten. 

Toeschouwers

 • Toeschouwers zijn welkom tot het maximum aantal van 100 mensen in de sporthal, spelers hebben daarbij uiteraard altijd voorrang, toeschouwers dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden. 
 • Toeschouwers van bezoekende teams zijn niet welkom, behalve ouders die rijden voor de jeugdteams.
 • Op vrijdagavond zijn bezoekende teams een half uur voor aanvang van de wedstrijd omgekleed welkom, niet eerder.
 • Op vrijdagavond: voor alle teams die de vroege wedstrijden om 19:30 uur spelen geldt in de kantine: een drankje na afloop, maar naar huis voordat de teams die de late wedstrijden spelen klaar zijn (rond 22:45 uur) en in de kantine komen. 
 • Toeschouwers mogen alleen plaatsnemen op daarvoor aangegeven plekken op de vaste tribunes.

Gebruik Horeca

In De Does en De Bloemerd kan gebruik gemaakt worden van de Horeca. Hierbij dient iedereen zich aan de regels van Sportfondsen te houden. Houdt 1,5 meter afstand en volg de aangegeven looproutes. Via een te scannen QR-code ben je verplicht je aanwezigheid in te vullen.

Wat te doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron-  en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheid goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. 

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende persoon is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. (Bron NOCNSF.nl, FAQ)

Kortom, houd je aan de regels, neem je eigen verantwoordelijkheid en wees niet bang om anderen aan te spreken als zij zich niet aan de regels houden. Voel jij je onveilig of wil je iets kwijt? Dan kun je altijd bij je eigen trainer, het bestuur of de vertrouwenspersoon terecht. Wij wensen iedereen een veilig, gezond en gezellig seizoen toe!