Besluitenlijst ALV 9 juni 2020

Hierbij de besluiten die vanavond genomen zijn tijdens deze online ALV.

  • Verslag ALV 29 oktober 2019
    Unaniem goedgekeurd.
  • Vacature secretaris en kandidatuur John van Straalen
    Unaniem goedgekeurd.
  • Begroting 2020-2021, toelichting op de begroting en contributieverhoging
    Na de uitgebreide toelichting van de penningmeester heeft de ALV de begroting, de toelichting en de contributieverhoging met 6%, unaniem goedgekeurd.

Het bestuur van Leython DC

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *