Lintje voor Jos van der Lubbe

In Leiderdorp decoreerde burgemeester Laila Driessen dit jaar vijf Leiderdorpers. Eén van hen is onze zeer gewaardeerde voormalig Leython-DC(!)-voorzitter Jos van der Lubbe: hij is vanaf vandaag Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

“Voor al zijn verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Van der Lubbe te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.”

Als reactie op alle lovende woorden kon Jos – tegenwoordig speler Mix 5 en trainer H5 – zijn standaard uitspraak gebruiken: “Eerst het nodige, dan het nuttige, dan het aangename. Na alle verdiensten is het dan nu tijd voor het aangename en tijd om in het zonnetje gezet te worden.”

De woorden van de gemeente Leiderdorp

De heer van der Lubbe is zo’n 40 jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid, gemiddeld vijf uur per week over die periode. En dat bij een grote diversiteit aan organisaties en instellingen. Waaronder kerkgenootschappen, zorgcentra, sportverenigingen en een basisschool.

Zo was de heer van der Lubbe voorzitter, secretaris en penningmeester van het college van diakenen. Secretaris en later bestuurslid bij de rooms-katholieke kerk Sint Jacobus. Hier was u onder meer betrokken bij het groot onderhoud van de kerktoren begin jaren ’90. Hij was voorzitter medezeggenschapsraad bij de rooms-katholieke basisschool De Leeuwerik en voorzitter van de commissie die de fusie begeleidde van de scholen Engelendaals en Meijehof; was penningmeester kerkbestuur bij de rooms-katholieke parochie de Heilige Lodewijk waar hij de administratie op orde wist te krijgen.

De heer van der Lubbe vertegenwoordigde de belangen van volleybalverenigingen DVO en Leython DC bij onder meer de Leiderdorpse ondernemersvereniging, de gemeente Leiderdorp en de Nederlandse Volleybalbond. En initieerde de fusie van Leython met volleybalvereniging DVO. Hij was voorzitter raad van toezicht bij RK Zorgcentrum Roomburgh in Leiden en richtte stichting BOL op – Binnensport Ondersteuning Leiderdorp

Verdiensten:
1981 tot 2019: voorzitter, secretaris en penningmeester College van Diakenen
1986 tot 1998: eerst secretaris daarna bestuurslid bij RK Kerk Sint Jacobus de Meerdere
1992 tot 1995: voorzitter medezeggenschapsraad bij RK Basisschool De Meijehof (De Leeuwerik)
1999 tot 2007: aanspreekpunt volleybalvereniging DVO
2003 tot 2018: voorzitter raad van toezicht bij RK Zorgcentrum Roomburgh, Leiden
2007 tot 2011: voorzitter volleybalvereniging Leython DC
2009 tot 2012: oprichter en voorzitter Binnensport ondersteuning Leiderdorp (BOL)
2011 tot heden: lid raad van commissarissen sportfondsen Leiderdorp
2012 tot heden: secretaris/penningmeester Stichting Training course on quality management in pharma/biotech
2015 tot 2018: voorzitter beheercommissie RK Parochie Maria Sterre der Zee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *