Machtiging

Het kan gebeuren dat je gegevens wel bekend zijn bij de ledenadministratie, maar dat het nodig is om Leython DC opnieuw te machtigen voor de automatische incasso van contributie.

Zonder geldige machtiging kunnen we niet automatisch bij je incasseren en betaal je €2 administratiekosten per factuur. Dus:

  1. geef je nieuwe IBAN via email door aan de ledenadministratie of de penningmeester;
  2. je krijgt via e-mail een ‘machtigingsverzoek‘ terug;
  3. dat print je uit, zodat je het kunt tekenen;
  4. het door jou getekende verzoek scan je in (of je fotografeert het) en stuur je weer terug naar de ledenadministratie of de penningmeester.