Reclamedoeken Bloemerd

Sinds 2010 is de opbrengst van reclame-inkomsten uit de Bloemerd aan de binnensportverenigingen gegund door de gemeente. Dit is een handreiking omdat de binnensportverenigingen geen subsidie ontvangen.

De binnensportverenigingen hebben zich verenigd in de stichting BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp). Deelnemend zijn de Spotvogels (badminton), BVL (basketbal) en Leython DC.

De BOL biedt sponsors de mogelijkheid om reclamedoeken in de Bloemerd op te hangen aan de wanden. De inkomsten gaan rechtstreeks naar de verenigingen, er blijft nergens geld hangen. Het kleinste doek (1×5 m) kost 500 euro per jaar.

Verzoek

Leython DC vraagt haar leden met klem om na te gaan of ze contacten met aspirant-sponsoren hebben of kunnen opzetten. Sponsoring heeft een hoog “gun gehalte”, dwz bestaande relaties met aspirant-sponsoren leveren sneller succes op dan een onpersoonlijke mailing of de benadering door een onbekende.

In het download menu vind je een stroomschema: daarmee kun je bepalen of je in het aanbrengen van sponsors misschien iets kunt betekenen. Zo ja, neem dan contact op met de voorzitter van Leython DC.

Ook vind je een download met informatie over de doeken.

Als laatste de website van de BOL: www.binnensport-leiderdorp.nl