Statuten

Statuten

De vereniging Leython DC is een rechtspersoon met leden, opgericht bij notariële akte. Deze akte bevat de statuten van de vereniging en is ingeschreven in het handelsregister. In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een vereniging. Om statuten te wijzigen, moet je naar een notaris.