Beach – obligaties & donaties

Obligaties

Aan de aanleg van de bachvelden hangt natuurlijk een prijskaartje. De vereniging Leython DC schenkt 10.000 euro, het Rabowensenfonds 5.000 euro. Er is nog een gat van ongeveer 7.500,- euro om de aanleg dekkend te krijgen. Op de ALV in januari is besloten dat de vereniging dat bedrag even mag voorschieten om snel tot resultaten te komen, maar dat het niet de bedoeling is om daar een langlopende lening van te maken.

Daarom is aan leden gevraagd om geld aan de vereniging te lenen. Leden die hierop hebben ingetekend lenen 500.- euro uit aan de vereniging. Binnen vijf jaar krijgen de deelnemende leden deze 500.- euro terug en wel als volgt: elk jaar worden aan het eind van het seizoen 3 lootjes getrokken op basis waarvan dat jaar drie personen hun geld terugkrijgen. De vereniging Leython DC staat garant dat dit in elk geval gebeurt, zelfs als de inkomsten uit de beachtak onverhoopt mochten tegenvallen. Als tegenprestatie hoeven deelnemers geen beachcontributie te betalen voor de duur dat ze geld daadwerkelijk uitlenen. Bij een beachcontributie van rond de 55 euro voor een heel seizoen voor volwassenen, is dat een rendement van boven de 10%, waar vind je dat nog? Dit financieringsmodel is afgekeken van Kratos uit Delft, waar het een groot succes was om de beachvelden te financieren.

Het reglement vind je hier.

Donaties

Een andere manier om te helpen bij financiering is simpelweg om geld te doneren. Spontane donaties zijn zeer welkom.

Donaties voor de aanleg kunnen worden gestort op rekeningnummer NL87 RABO0141085959 t.n.v/ Leython-DVO –Combinatie o.v.v. Leython beach gift 2015 + naam.

Adverteren

Mocht je een bedrijf weten (of er zelf eentje hebben) dat interesse heeft in sponsoring van de beachtak, ook dan horen we het graag.