Trainersvergoeding

Bij Leython DC worden alle vrijwilligers zeer gewaardeerd. Trainers nemen een bijzondere positie in. Zonder trainer geen trainingen. Daarom kunnen trainers bij Leython DC aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding.

Standaard  reserveert de penningmeester elk seizoen voor elke trainingsgroep die één keer per week op één veld traint €250 als vrijwilligersvergoeding.

  1. Als de training verzorgd wordt door meer dan één trainer krijgen zij elk een evenredig deel van €250.
  2. De vergoeding wordt in principe in twee termijnen betaald (december en juni).
  3. Als een trainer meerdere trainingsavonden voor zijn of haar rekening neemt, wordt de vergoeding in meerdere maandelijkse termijnen verdeeld, zodat het maximum van €150 per maand niet overschreden wordt.
  4. Het ontvangen van trainersvergoeding staat los van het betalen van contributie, ook al heffen de bedragen elkaar op.
  5. Bij uitzondering krijgen trainers van onze hoogste teams een hoger bedrag dan de standaardvergoeding, tot maximaal €1500.
  6. Van de belastingdienst mag een vrijwilligersvergoeding niet hoger zijn dan €4,50 per uur.
  7. Voor jongeren tot 23 jaar mag een vrijwilligersvergoeding niet hoger zijn dan €2,50 per uur. Het uitgangspunt is daarom een tijdsbesteding van 100 uur per seizoen.
  8. Indien trainers een hogere vergoeding per seizoen eisen, schakelt Leython DC een sportservicepunt in om het formele werkgeverschap op zich te nemen.
  9. Alle trainers worden als verenigingslid opgenomen in de ledenadministratie van Leython DC.

Meer informatie over vrijwilligersvergoedingen is o.a. te vinden op de website van Sportwerkgever.nl.