Huisregels Leython Beach

Als je bij Leython Beach komt beachvolleyballen, is er een aantal regels waar je je aan moet houden. Op deze manier houden we het voor iedereen zo leuk mogelijk.

 • Gebruik van de beachvolleybalvelden is toegestaan tussen 8 en 23 uur.
 • Alleen leden van Leython Beach of introducés mogen gebruik maken van de velden.
 • Het gebruik van het omliggende grasveld is alleen toegestaan om de beachvelden te betreden.
 • Het is niet toegestaan de beachvolleybalvelden en het omliggende grasveld met huisdieren te betreden.
 • Gebruik van rijwielen of andere vervoermiddelen op de beachvolleybalvelden is verboden en dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plek.
 • Consumptie van alcohol op en rond de beachvolleybalvelden is verboden.
 • Glaswerk en andere scherpe materialen zijn verboden op en rond de beachvolleybalvelden.
 • Roken is verboden op en rond de beachvolleybalvelden.
 • Zorg dat de beachvolleybalvelden netjes blijven en ruim altijd je afval op.
 • Probeer geluidsoverlast te beperken tot een minimum.
 • De beachvolleybalvelden dienen altijd netjes en vlak te worden achtergelaten.
 • Na gebruik moeten alle ballen opgeruimd worden in de daarvoor bestemde berging.
 • Bij afsluiten altijd controleren of het hek op slot zit en het sleutelkastje dicht is.

Let op: De beachcommissie en het bestuur van Leython DC hebben het recht om personen de toegang tot het terrein te ontzeggen, indien zij een overtreding van de huisregels constateren.

Velden aanharken

De palen en de netten blijven staan, tenzij de beachcommissie anders beslist. Bij het verlaten van het veld dient deze glad achter te worden gelaten: met de beschikbare harken kan je het omgewoelde zand weer vlak maken.

Gebruik van faciliteiten

De beachvolleybalvelden mogen gebruikt worden tussen 8.00 en 23.00 uur. Elk lid van Leython Beach kan gebruik maken van de velden tijdens de vrije uren. Een lid kan in het online reserveringssysteem een veld wat vrij is reserveren. Reserveringen kunnen maximaal een week vooruit worden gemaakt. Tijdens competitie, toernooien, trainingsavonden en kampioenschappen is beperkt gebruik van de velden mogelijk. Vaste trainingstijden georganiseerd door Leython Beach onder begeleiding van train(st)er krijgen te allen tijde voorrang. Georganiseerde activiteiten (competitie, open toernooi, etc.) in clubverband georganiseerd door Leython Beach gaan voor vrij spelen.

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de velden als gevolg van onderhoud of weersomstandigheden. Het bestuur heeft het recht een veld voor enige uren te sluiten i.v.m. onderhoud of een veld tijdelijk afkeuren i.v.m. weersomstandigheden. Gebruik van de accommodatie is voor eigen risico.

Accommodatie

De beachvolleybalvelden zijn gevestigd aan de Bloemerd 7 te Leiderdorp, op het terrein van korfbalvereniging Velocitas. Er zijn sanitaire voorzieningen (toilet, kleedkamer, douche) en horeca aanwezig op de accommodatie zelf waar gebruik van kan worden gemaakt op het moment dat de korfbalvereniging Velocitas aanwezig is.

Introducés

Introducees mogen maximaal één keer gratis meetrainen of één keer gebruik maken van de velden op de accommodatie door middel van een introductie door een Leython Beach lid. Een ieder die graag een keer willen meetrainen, kan contact opnemen met beach@leythondc.nl. De beachcommisie bepaalt in overleg met de trainer(s) met indien van toepassinng welke groep het beste kan worden meegetraind. Het is als lid toegestaan om een introducé eenmalig gratis mee te laten spelen. Daarna dient iemand zelf lid te worden van Leython Beach om gebruik te kunnen blijven maken van de velden. Het huren van velden door externe groepen dient (tegen betaling) geregeld te worden met de beachcommissie via beach@leythondc.nl.

Afmelden

Het verenigingsjaar van Leython Beach loopt van 1 april t/m 30 september. Je bent lid van Leython Beach tot het moment dat je je via de mail (beach@leythondc.nl) hebt afgemeld. Afmelding dient te geschieden voor 1 april. Bij afmeldingen na 1 mei van het huidige jaar loopt het lidmaatschap nog door tot het einde van het nieuwe seizoen.

Overige punten

Voor de overige punten gelden de reglementen van de volleybalvereniging Leython DC. De huisregels zijn na te lezen op de website en kunnen te allen tijden worden aangepast door het bestuur.