Omgangsregels

Inclusie is een belangrijke maatschappelijke waarde van de sport. Hoe fantastisch zou het zijn als elke sportclub iedereen met open armen zou ontvangen? Waar je erbij hoort en waar je mag zijn wie je bent. Want sport doet iets met je. Sport is gezond, sociaal en brengt bovenal veel plezier. En daarom willen we  ook bij LeythonDC dat sport voor iedereen toegankelijk is en een thuis biedt. Sport heeft de kracht te verbinden en die kans moeten we samen aangrijpen!

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van onze omgangsregels voor alle leden.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

De Nederlandse sportbonden, NOC*NSF en zo ook LeythonDC, staan voor een inclusieve en sociaal veilige sport waarin iedereen zich welkom voelt ongeacht sekse, genderidentiteit, etniciteit, leeftijd, beperking of religie. De deelname van gender- en seksediverse personen aan sport groeit, maar er is in de sport nog veel winst te behalen op het gebied van bewustwording en het aanpassen van sportbeleid. Gender- en seksediverse personen voelen zich aantoonbaar vaker niet thuis in de sport. Om dit te verbeteren kunnen we stappen zetten, zowel in beleid als in de praktijk. Kleine praktische ingrepen kunnen al een verschil maken. Het NOC*NSF heeft hier een heldere handreiking beschikbaar voor gesteld die je hier kan vinden: handreiking gender en sekse in de sport. Deze handreiking gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen.

Lees ook over: Gedragsregels, Vertrouwenscontactpersoon en Verklaring Omtrent Gedrag.